Back to top

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje, iż jeszcze do dnia 31 sierpnia br. mieszkańcy Powiatu Dąbrowskiego mają możliwość złożenia wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd” – programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nie istnieje społeczeństwo nie borykające się z problemem zapewnienia opieki dzieciom osieroconym i opuszczonym. Coraz więcej dzieci potrzebuje pomocy, poczucia bezpieczeństwa troski i miłości, które nie są im zapewnione przez rodziców. Aktualnie jest wiele dzieci, które nie wiedzą czym jest miłość i przyjaźń rodzicielska, nie mają codziennego ciepłego obiadu, miłego i przytulnego pokoju, przytulenia i wspólnego czytania bajek do snu, natomiast wiedzą czym jest osamotnienie, krzyk, awantury, strach, lęk i niepewność.

W dniu 28 czerwca 2017 r. w Krakowie podpisane zostało porozumienie o współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, który reprezentował rektor – prof. dr hab. Włodzimierz Sady, Oddziałem Małopolskim PFRON w imieniu którego działała - Pani Marta Mordarska - Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON i prawie wszystkimi Powiatami z terenu Małopolski.

Ze strony Powiatu Dąbrowskiego porozumienie zostało podpisane przez Wicestarostę Dąbrowskiego - Pana Marka Kopię.

Strony