Back to top

W dniu 10 czerwca br. Wychowankowie Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej, będący równocześnie Uczestnikami Projektu pn. „Dobra Przyszłość” wzięli udział w treningu w zakresie prozdrowotnego trybu życia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Trening ten, przyjął formę jednodniowych, wyjazdowych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej i miał miejsce na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach doskonalenia zawodowego  kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego w dniu 9 czerwca 2017r. zorganizowało w swojej siedzibie szkolenie z zakresu  Nowych Regulacji w Kodeksie Postepowania Administracyjnego. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

W dniu 22 maja br. z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się Pierwszy Integracyjny Festiwal Form Scenicznych, w którym wzięli udział wychankowie wszystkich placówek działających  na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Wspierani Oni byli przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Dąbrowski – Pan Tadeusz Kwiatkowski.

Strony