Back to top

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z realizacją przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych  programu „Zajęcia Klubowe w WTZ” informuje, iż w terminie od  10 maja do 10 czerwca 2019r  będzie można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w danym roku tj.  od 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia  2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Powiat Dąbrowski po raz kolejny przystąpuje do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  W roku 2019 w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuję, iż Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła nabór wniosków w ramach  Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

W dniu 18 marca 2019r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, a mianowicie Pan Witold Łopata- Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego i Pan Piotr Motyka - Kierownik Rewiru Dzielnicowych.

Strony