Back to top

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje kandydatów (małżeństwa lub osoby samotne) na rodziców zastępczych. Procedura i przygotowanie się do tej roli są trudne, ale, jak pokazuje doświadczenie osób już prowadzących taką działalność, daje ogromną satysfakcję.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zachęca osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności rozpoczynające lub kontynuujące naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mające wszczęty przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi do złożenia wniosku o dofinansowanie do kosztów nauki. Wioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane są od 01 września do 10 października 2016r.

Strony