Back to top

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Jak ubiegać się o legitymację osoby niepełnosprawnej

Aby otrzymać legitymację należy złożyć :

  • Wniosek o wydanie legitymacji,

  • Orzeczenie w oryginale do wglądu,

  • Jedno aktualne zdjęcie ( tylko osoby powyżej 16 roku życia, legitymacja dziecka jest bez zdjęcia ).

Do czego uprawnia legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych przejazdów komunikacją miejską, PKS, PKP ulgi na podstawie odrębnych przepisów).

Wniosek o wydanie legitymacji / pobierz