Back to top

Aktualności

Starosta Dąbrowski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie zapraszają na obchody Małopolskich dni Osób z Niepełnosprawnością w Powiecie Dąbrowskim.

Obchody rozpocznie uroczysta  Msza Święta w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej  w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 17 września 2019 roku o godzinie 10:30.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Powiat Dąbrowski jako pierwszy w Małopolsce otrzymał wsparcie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych na realizację programu „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”.

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

a) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

oraz

Nowy program rehabilitacji kompleksowej z budżetem ponad 85 mln zł ma pomóc powrócić na rynek pracy osobom, które w wyniku wypadku utraciły zdrowie i nie są w stanie już wykonywać swojego zawodu. Projekt łączy trzy oddzielane do tej pory rodzaje rehabilitacji w jedną. Osoby niepełnosprawne, które chcą wziąć udział w programie, będą mogły przez okres od 3 do 12 miesięcy przygotowywać się do powrotu na rynek pracy pod okiem zespołu specjalistów. To m.in. lekarze, psychologowie, terapeuci, trenerzy i doradcy.

W piątek 19 lipca br. Sejm RP przyjął ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dokument zakłada m.in. utworzenie Funduszu Dostępności, zlikwidowanie barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w instytucjach publicznych, a także możliwość złożenia skargi na brak dostępności do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną ze znacznym lub umiarkowanym stopieniem niepełnosprawności i uczysz się -

złóż wniosek w ramach programu „Aktywny Samorząd” bez wychodzenia z domu !

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuję iż Powiat Dąbrowski wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych przystąpił do realizacji projektu „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON” (SOW).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2019 Starosty Dąbrowskiego z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Dąbrowskiego, w jej skład zostali powołani:

Strony