PCPR Dąbrowa Tarnowska

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dąbrowa Tarnowska
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dąbrowa Tarnowska
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dąbrowa Tarnowska
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dąbrowa Tarnowska

„Jesteśmy Razem”- Piknik Integracyjny w Brniu

piknikPod hasłem „Jesteśmy Razem” odbył się w ubiegłą sobotę (4 czerwca) Piknik Integracyjny zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z Jednostką Wspierającą Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej dla wychowanków placówki i rodzin zastępczych z terenu Powiatu Dąbrowskiego.

Szkolenie kadr jednostek pomocy społecznej

interwencjaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego oraz mając na uwadze, jak istotną rolę odgrywa pierwszy kontakt z osobą przeżywającą kryzys zorganizowało szkolenie z zakresu postępowania w sytuacji kryzysowej. W szkoleniu wzięli udział pracownicy wszystkich ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego.

Za nami II Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

 

czytanie

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

Inauguracja obchodów Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych

marsz9 maja br. Agnieszka Anioł-Głuszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Dąbrowie Tarnowskiej, Irena Kawa Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy oraz Ryszard Micek Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz ze swoimi podopiecznymi wzięli udział w inauguracji Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych, która miała miejsce w Tarnowie.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Programu korekcyjno-edukacyjnego

pcprPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o odbywających się spotkaniach grupowych w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Najbliższe spotkanie odbędzie się:

19 marca 2016r. (sobota) godzinie 09:00 

w Centrum Osiedlowym ul. Spadowa 8, 33-200 Dabrowa Tarnowska

Nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2016

 logo pfron 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął nabór wniosków w ramach „programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” 2016.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd 2016”

logo pfron 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poniżej przedstawia harmonogram działań decyzyjnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd 2016”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu.

Aktywny Samorząd 2016

logo pfron 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Powiat Dąbrowski po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

min. koredNa przełomie ostatnich lat można zaobserwować istotne zmiany w podejściu do zjawiska przemocy w rodzinie. Nowy system przeciwdziałania przemocy obok zapewnienia skutecznego wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie kładzie również silny nacisk na pracę ze sprawcą przemocy. Obecnie nie chodzi tylko i wyłącznie o pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej, ale o zastosowanie takich narzędzi pracy aby umożliwiły zmianę jego zachowania i dały mu możliwość powrotu do rodziny i funkcjonowanie w niej bez przemocy. Z badań wynika, że ok. 70% osób pokrzywdzonych nie chce rozstawać się ze swoim partnerem stosującym przemoc, pragnie zaś, aby zmienił swo­je zachowanie. Programy korekcyjno-edukacyjne są doskonałym narzędziem, umożliwiającym podjęcie próby takiej zmiany.

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

 

min stypendiaProgram Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

TYDZIEN POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW 2016

min.przemocPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w dniach 22-27 lutego 2016r. obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej – spotkanie organizacyjne

 

pcprPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej (Uchwała nr 150/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2.02.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych).

Strona 1 z 15

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.